top of page
ספר הזוהר עם פירוש הסולם

ספר הזוהר עם פירוש הסולם

₪55מחיר

כרך ראשון בסדרה, מכיל את ההקדמות של בעל הסולם על ספר הזהר ופתיחה לחכמת הקבלה בתוספת ביאור ״מאורות הסולם״ מאת מורנו הרב יוחאי ימיני שליט״א. הפירוש מקנה ידיעה מקיפה ותמונה כללית בהירה על חכמת הקבלה ויסודות חשובים בעבודת ה׳ ותיקון הנפש. 

bottom of page