top of page
תלמוד עשר הספירות המבואר- כרך ה׳

תלמוד עשר הספירות המבואר- כרך ה׳

₪65מחיר

עם פירוש קל להבנה ונוח ללימוד, כולל חלקים ט׳-י',העוסקים בסוד הזווג והעבור. הדף בצורתו המקורית ולצדו הפירוש "פנים מבוארות", שהוא ביאור המשתלב בדברי האריז"ל ומסכם ומחדד את דברי ה"אור פנימי". והביאור "אור יושר" המרחיב ומיישב מקומות מוקשים בתע"ס.

bottom of page