top of page
תלמוד עשר הספירות חלק ד׳ עם פירוש אור בראשית

תלמוד עשר הספירות חלק ד׳ עם פירוש אור בראשית

₪45מחיר

פירוש אור בראשית הוא שכתוב של שיעורים בתלמוד עשר הספירות שנתנו בבית מדרש מאורות ע״י ראש הישיבה, מעובדים בלשון קלה השווה לכל נפש.

bottom of page