• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

האם יש אופן מיוחד לסיום מסכת משניות ביחיד (צריך לקרוא/ לומר משהו בעת הסיום?) לעניין תענית בכורות?

התשובה:

רק לסיים.

השאלה:

בהכשרת מיקרוגל, האם הכלי עם החומר הפוגם צריך להיות כשר לפסח?

התשובה:

לא צריך כלי. לנקות היטב ולהדליק על חום גבוה כמה דק' ואם רוצים עם כלי - לא צריך שיהיה כשר לפסח.

השאלה:

כלי זה          

ששימושו נעשה בצונן בלבד, פירות יקרות ואף חמץ, האם צריך הכשרה.

התשובה:

לנקות היטב ואפשר להשתמש.

השאלה:

בעקבות ההגבלות החדשות עקב נגיף הקרורונה: האם מותר להתפלל במניין כרגיל וכן האם כוללים וישיבות ימשיכו כרגיל וכן לגבי  מקוואות גברים /נשים?

התשובה:

הוראות משרד הבריאות הן כפ...

השאלה:

האם מותר בסעודה ששנים רוצים לצאת לפני הזמן. שהשלישי יוותר על זימון בעשרה על מנת שהשנים לא יברכו ללא זימון?

התשובה:

אם ישארו עשרה יכול.

השאלה:

האם אפשר להכניס למדיח כלים חלביים ובשריים ביחד לאחר שעברו שטיפה ראשונית בכיור?

התשובה:

אם עבר שטיפה ואין חתיכות של מאכל שהם ניכרות ממש, מותר.

השאלה:

האם צריך לטבול כוס כזו 

, שמבפנים פלסטיק ובחוץ נירוסטה?

התשובה:

לא, הפלסטיק עיקר כאן, ופלסטיק פטור מטבילה.

השאלה:

האם אפשר ללמוד בניטל(יום אידם של הנוצרים)?

התשובה:

לעדות המזרח וודא לומדים כרגיל וגם הרבה קהילות באשכנז ויש להאיר לגבי החסידים שבעל הסולם כתב שאין נוהג ניטל בארץ ישראל. ומסתבר הדבר.

השאלה:

איך מעשרים אם יש החזרי הלוואה לבנק? האם מעשרים את הסכום לפני או אחרי ההלוואה?

התשובה:

מעשרות ה מרווחים אם הוא בעל חוב פטור. כדאי לרשום לעצמו כמה הרוויח וכשיהיה לו ייתן. ואם יש לו תשלומים קבועים ו...

השאלה:

מי שלא הספיק להניח תפילין של רבינו תם לפני מוסף של ראש חודש האם יניח במהלך היום?

התשובה:

כן.

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0