• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

בוקר טוב הרב, עשרה שהתחילו להתפלל ונשארו תשעה, האם אפשר להמשיך להתפלל כרגיל?

התשובה:

כשהתחילו בעשרה ויצאו מקצתם יכול לסיים החזרה בלי נשיאת כפים אלא אם התחילו הנשיאת כפים בעשרה. והאשכנזים יאמרו קד...

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0