• Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

השאלה:

מי שלא הספיק להניח תפילין של רבינו תם לפני מוסף של ראש חודש האם יניח במהלך היום?

התשובה:

כן.

השאלה:

בעניין ללכת לקברי צדיקים האם עדיף ללכת בערב ראש חודש או בראש חודש עצמו?

התשובה:

ודאי שבערב ר"ח כי בר"ח יש עליה לנפשם ולא נמצאת שם. למעט צדיקים גדולים כמו רשב"י שזכו לתחיית המתים בחיי חיותם.

Please reload

כאן תוכלו לשאול שאלות ציבוריות בכל נושא וללא צורך בהזדהות:

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0