top of page

בחינה א' ושורש?

השאלה:

הרב הסביר שהשורש - רצון להשפיע בהכרח סיבב את בחינה א' שהיא מקבלת את כל אור החכמה.


האם , אם אין יותר בשורש, רצון להשפיע אזי בהכרח אין יותר בחינת א'?


התשובה:

שורש זה השראת א"ס היינו מחשבת הבריאה דבר תמידי שאף פעם לא מתבטל.

Comentarios


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page