top of page

גזיזת ציפורניים בלילה

השאלה:

שאלה לרב: האם ישנה בעיה לגזוז ציפורניים בלילה?


התשובה:

מותר גם בלילה

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page