top of page

גידול כלב - האם מותר?

השאלה:

האם יש בעיה לגדל כלב, ללטף כלב וכד'?

(שמעתי שגורם לשכחה של לימוד פנימיות)

התשובה:

די לנו דברי חז"ל במסכת שבת ס"ג 'כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו ופורק ממנו יראת שמים' והביאה הגמרא דוגמא לאשה שנבהלה מכלב אמר לה בעל הכלב אין לו שיניים וצפורניים, אמרה לו כבר נד ולד, כלומר הפילה מחמת הפחד, והייתי בשבוע שעבר באיזה ישוב שהתרבו שם מחזיקי הכלבים וספרו לי על אשה שנבהלה מאחד הכלבים והפילה. אלא אם צריך אותו לשמירה באופן שהתירו חז"ל, כמו כן יש בעיית מוקצה בשבת.

תשובההעברה

Comentários


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page