top of page

דג לוקוס - האם יש בו תולעים ?

השאלה:

דג לוקוס, האם יש בו בעיה של תולעים?


התשובה:

ראשית, צריך לבדוק מה ההכשר,

ואפשר לסמוך על כל ההכשרים לגבי תולעים.

וכן אם תרצה להחמיר תוכל לטחון ואז אין בעיה בכלל.


Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page