top of page

מהם ד' הבחינות?

השאלה:

כמה הנחות:

יש שתי סוגי שינוי צורה.

1

כמו רצון לקבל ולהשפיע שהם לא במאציל והם הפוכים אחד מהשני

2

כמו בחינה ב' יחסית ל א' שהם לא הפוכים אלא יותר סיבה ומסובב.


למה יש הבדל כזה?


התשובה:

גם בין בחי' א' שהיא רצון לקבל לבחי' ב' שהיא להשפיע יש שנוי צורה.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page