top of page

האם אפשר למעט את הרצון לקבל?

השאלה:


כתוב בתלמוד עשר הספירות דף ד אור פנימי מ'

ע"י שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו.


א. איך זה יכול להיות כי כל כולו הוא רצון לקבל?

כאילו איך הוא יכול להיות אם הוא מבטל את המעות שלו שזה רצון לקבל.

ב. אני מבין שאני יכול להגביל את עצמי להשיג מה שאני רוצה

אבל איך אני מצמצם את הרצון שלי בכלל לרצות מה שאני רוצה?
התשובה:

אי אפשר למעט את הרצון לקבל. ומה שאמר להקטין הכוונה לעכב את עצמו מלקבל כמו שכתב בתשובה מ"ו.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page