top of page

האם הצמצום נעשה בגלל חסרון?

השאלה:

כתוב בעמוד ז'

האם בחינה ד' למרות שהוא כלי קבלה שמשתוקק כפי שמוסבר בעמוד ה'

"אשר ההשתוקקות הזו קובעת בו הרצון לקבל"

אזי למרות זה.

אין זה נקרה עביות כי, בסופו של דבר סיבת הצמצום נעשתה כדי להשפיע = לקבלה ע"מ להשפיע.

ובגלל זה לא נעשתה הנקודה לבחינת "סוף".

האם כך?


התשובה:

בחי"ד לא נעשתה "סוף" כי הצמצום לא נעשה בגלל חסרון שבה שהרי היתה אחד עם האור בא"ס.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page