top of page

האם הרמב"ם ידע קבלה?

השאלה:

שאלה לרב: על השאלה "האם הרמב"ם היה מקובל? , מצאתי כמה תשובות..

1) קוריצער -שהוא לא ראה את הזוהר

2) קאמארנא- רואים במשנה תורה שפסק לפי הקבלה (מנורה לדוגמא)

3) בעש" ט- שהוא היה מקובל גדול..

4)בעל הסולם- שהוא בכלל לא היה מקובל..

איך לחיות עם זה? :)

התשובה:

הגיע לכל ההשגות הכי גדולות מגודל עיונו בתורה שהרבה שעסקו בקבלה לא הגיעו אליהם.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page