top of page

הכשר מיקרוגל בפסח ?

השאלה:

מיקרוגל שניקו היטב והכשירו אותו, ולאחר ההכשרה נמצאו פירורים קטנים בחריצים שעל הצלחת זכוכית (זו שמסתובבת). האם צריך לחזור ולהכשירו שוב?


התשובה:

זה לא טורח גדול לכן אחרי שתנקה תפעיל שוב לכמה דקות על חום גבוה.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page