top of page

הפרשת חלה?

השאלה:

אם מערבים שני סוגי קמחים כוסמין וקמח רגיל חיטה האם אפשר לחבר לענין הפרשת חלה. וכן מה השיעור של הפרשת חלה האל להחמיר ב2 קילו או לסמוך על 1.566 ?

התשובה:

עירב קמחים מחמשת מיני דגן ועשה מהם עיסה אחת שיש בה שיעור חלה חייב בחלה. שו"ע שכ'"ד ב'. אפשר להפריש מ1.66.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page