top of page

הקדמת ספר הזוהר - שם מ"ב?

השאלה:

בדף ה' בהקדמת ספר הזוהר מובא "מ"ב אתוון דעובדא דבראשית שהן מ"ב האותיות המובאות כאן מבראשית עד הב' של ובהו.

השאלה למה זה נעצר דווקא במילה "ובהו" וכן למה חוצה את המילה?


התשובה:

עיין ספר הקנה שהוא מכוון בדיוק כנגד אנא בכח ע"י חילופי אותיות של אי"ק בכ"ר וכדומה לכן ודאי יסתיים באות ב' של ובהו.


CamScanner 01-13-2021 14.38 (3)
.pdf
Download PDF • 903KB

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page