top of page

?זיהרא עילאה - היו בעץ הדעת

השאלה:

האם אפשר להגיד ש"זיהרא עילאה" לא ישתתפו בחטא עץ הדעת?
התשובה:

הזיהרא עילאה הסתלקה כתוצאה מהחטא אמנם לא נפלה לקליפות כמו בחינות אחרות. עיין תע"ס מאות פ"ח.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page