top of page

חיסון כן או לא?

השאלה:

האם אני חייב להתחסן בהנחה שלא אוכל להיכנס לבית כנסת אם לא התחסן?

התשובה:

מצוה גדולה להתחסן, הצלת נפשות ממש.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page