top of page

חלק ה' - זווג הא' וזווג הב' הסבר?

השאלה:

הזיווג הא' מוציא ו"ק דכתר בראש.


הזיווג הב' מוציא חכמה בראש (וגוף).


האם שני האורות הללו מתלבשים באותם כלים בראש - הכיצד?

כלומר , לדוגמא:


*בכלי כתר* יהיו יחידה דו"ק דכתר מהזיווג הא', וחכמה מהזיווג הב'.


*בכלי חכמה* יהיו חיה דו"ק דכתר מהזיווג הא', ובינה מהזיווג הב', וכן הלאה....?
התשובה:

כל קומה מערכת בפני עצמה של עשר ספירות.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page