top of page

כוס חמישית לשתות או לא ?

השאלה:

המהר"ל בהגדה בדברי נגידים אומר על כוס חמישית שבעל הבית ישתה בלבד, אם בעל הבית לא רוצה לשתות יכול אחד אחד מהמסובים לשתות?

ואם יש אפשרות לכולם? ובכלל לגבי השולחן ערוך מה הכי נכון לעשות שאומר לאחר כוס 4 לא ישתה כלום רק מים ?


התשובה:

תלוי במנהג, הנוהגים לשתות כוס חמישי, אם ירצה לשתות בנוסף לבעה"ב יוכל, ואומרים עליו הלל הגדול היינו כ"ו 'כי לעולם חסדו '.


Comentarios


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page