top of page

כתר דעת ממתי מתחילים ?

השאלה:

בספר התניא שלא כדברי המקובלים מובא עשר ספירות מתחיל ב- חב"ד חג"ת נהי"מ ולא מתחיל בכתר ולאחר מכן מוסיף ספירת הדעת, מה החילוק בין להתחיל בכתר או בחכמה,ומה החילוק בין להחשיב את הדעת או להתחיל מהחסד?התשובה:

נראה שבתניא מדבר על עולם התיקון ועיקר התיקון הוא ג' קוין חב"ד וכו' לפיכך לא מתחיל בכתר.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page