top of page

מאיפה חלבי במגשים בחזקת בשרי - מה הדין המאפה?

השאלה:

שאלה לרב. אשתי הכינה מאפה חלבי בתנור מוכשר אומנם המגשים לא מוכשרים והם בחזקת בשרי. מה הדין של המאפה. ומה הדין של המגשים?

התשובה:

אם האוכל היה ישירות על המגשים אז אם היו נקיים האוכל מותר ואם לא אז אסור ואת המגש נקה טוב ואל תשתמש ישירות עליו.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page