top of page

מהי דורמיטא ?

השאלה:

האם דורמיטא שווה לזמן בו מלכות דגוף השוותה צורתה למלכות דראש?

(ואם לא, אז לאיזו פעולה בסדר סיבה ומסובב מתאימה הדורמיטא?)

תודה?


התשובה:

דורמיטא היא עליית מ"ן והסתלקות האורות. משתמשים במושג זה לבאר את עליית המ"ן דז"א באצילות לצורך בניין פרצוף הנוקבא דאצילות.

שאלה: למה האורות צריכים להיסתלק

תשובה: כדי להמשיך אורות יותר עליונים.

Commentaires


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page