top of page

מזמור לתודה בשבת?!

השאלה:

למה לא אומרים בשחרית של שבת מזמור לתודה כמו בחול?


התשובה:

אומרים תוספת המזמורים ע"פ זוהר תרומה כנגד התוספת הארה של שבת.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page