top of page

"מעט ורעים ימי שני חיי" - פירוש ?

השאלה:

בפרשה הקודמת יעקב אבינו אומר לפרעה "מעט ורעים ימי שני חיי" האם אפשר לפרש את האמירה הזו בדרך חיובית למטרה חיובית ולא כדרך כל המפרשים שיעקב התרעם על הבורא ונענש כמספר התיבות?

התשובה:

ישנם הרבה פרושים. הרב עובדיה זצ"ל היה תמיד אומר שאמר את זה כדי שפרעה לא יעשה לו עין הרע.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page