top of page

מצוות מעשים טובים - מה ההבדל?

השאלה:

מה ההבדל בין מצוות למעשים טובים האם יש מעשה טוב שהוא לא מצווה?
התשובה:

ועשית הישר והטוב היינו לפנים משורת הדין. יכול לעשות מצוה ואינה מעשה טוב כלומר שעושה רק על פי הדין.


Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page