top of page

נשים בתורה?

השאלה:

התורה מספרת שלושה סיפורים על נשים שלקחו את ה'עניינים לידיים שלהן' אחרי שראו שאין ברירה אחרת וזה המוצא היחיד: בנות לוט, תמר, ונעמי ששלחה את רות לבועז כדי שהם יהיו ביחד.

הקשר בין הסיפורים הוא ברור - דוד המלך.


מה זה בא ללמד שדווקא ע"י ובגלל הנשים קרה מה שקרה? למה דווקא בדרך זאת הדברים היו צריכים לקרות?

התשובה:

יכולת להוסיף את היוזמה שלקחה רבקה בענין הברכות ושרה בגרוש האמה ובנה והטעם הפשוט שמתאים גם לסוד שנשים הרבה פעמים יותר מעשיות כי מלכות שייכת לבחי' עשיה.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page