top of page

קביעת מזוזה שנכנסים לבית חדש?

השאלה:

1. אדם שנכנס היום לדירה חדשה...יכול לתקוע מזוזה בדלת הראשית בלי ברכה ולברך עוד כמה ימים כאשר יעשה חנוכת בית?

2. וכן האם יכול לקבוע מזוזה רק בדלת הראשית עם ברכה....ועוד כמה ימים לברך על שאר המזוזות שבבית?

התשובה:

1לא, כי מרגע שמכניס חפצים הביתה חייב במזוזה, ומצות מזוזה היא מהתורה. חנוכת הבית היא רק מנהג. לכן לקבוע מיד מזוזה בכל החדרים לברך על המזוזה שבכניסה ולפטור בברכה גם את השאר. 2. אם יש לך מזוזות צריך לקבוע את כולן עכשיו.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page