top of page

קריאת מקרא בחצות לילה?

השאלה:

לימוד מקרא אחרי חצות לילה בימי החול מה הדין ומה המקורות לכך ?

התשובה:

במחב"ר לרב חיד"א כתב ע"פ גורי האריז"ל שאין לקרוא אפילו אחרי חצות. אמנם אם אין לו זמן אחר ודאי יקרא.

Comentarios


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page