top of page

רימון בראש השנה?

השאלה:

במידה ולא מצליח להשיג רימון לחג,מברכים שירבו... ?

לא עונת הרימונים בארגנטינה

התשובה:

תוכל לקחת כל דבר אחר ששמו מזכיר ריבוי כמו רוביא ולהגיד שירבו זכויותנו.

Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page