top of page

שימוש בשמות הקודש?

השאלה: מה היתה מטרת המקובלים הראשונים כדוגמת רבי אברהם אבולעפיה בכתיבת ספרים עם שמות הקודש ופעולתם אם יש איסור בהשתמשות בהם?התשובה:

להכיר וללמוד מהם דרכי ההנהגות העליונות.

ความคิดเห็น


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page