top of page

שמש מספיר שונה או גבוה?

השאלה:

יש עניין לפי הסוד שהשמש יהיה יותר גבוה משאר הנרות או שמספיק שהוא שונה מהם?

התשובה:

מספיק שונה.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page