top of page

שנים מקרא ואחד תרגום - מתי ?

השאלה:

למי שקרא שתיים מקרא לפני חצות האדם עדיף טבילה לכבוד שבת לפני חצות או יותר סמוך לשבת ? יש זמן יותר ראוי ?
התשובה:

לא משנה.Comments


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page