top of page

תבניות אלומניום - צריכות טבילה?

השאלה:

האם יש צורך להטביל תבניות אלומניום?התשובה:

אפשר להקל ולא להטביל.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page