top of page

תינוק בליל הברית ?

השאלה:

האם בליל הברית התינוק צריך להיות בבירת יצחק באותו הבית?

והאם ניתן להוציא את התינוק בלילה?


התשובה:

יש להשתדל שיהיה הלימוד באותו בית. בכל אופן אפשר להוציא את התינוק בלילה.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page