top of page

שאלות נוספות מחלק יב

השאלה:

אני שוב רוצה לחזור ולשאול בחלק י"ב אותיות רכ"ג-רכ"ה.


אם הבנתי נכון הרב כתב בתשובה ההיא שאין ג"ר דרוח מחלוקה ב' אלא מחלוקה א' - היינו שהם חיצוניות [שהם מצד הקביעות של העולמות]. ומש"כ באות רכ"ג בסוף שג"ר דרוח הם בעולה ויורד ושהם מחלוקה ג', וכן משמע באות רכ"ה - הרב מסביר על ג"ר דרוח דפנימיות שזה נחשב ג"ר דרוח רק מצד פירוש הב'.


לא הבנתי למה הכוונה ג"ר דרוח שלפי פירוש ב', הרי הרב מדבר כאן [אות רכ"ה] לכאורה מכללות הנרנח"י שז"א מקבל מישסו"ת וכתוב שלפי פירוש הב' כשהוא משיג חיה מישסו"ת הרי אלו פנימיות, ולפני כן הכל חיצוניות, אפילו מוחין דנשמה. ועל זה כתוב באו"פ שלפי פירוש הא' לא רק שהנשמה היא פנימיות ואינה קבועה באצילות, אלא אפילו ג"ר דרוח הם פנימיות.


וגם חיפשתי ומצאתי בחלק ט"ו אות קנ"ה מפורש שרק נ"ר דרוח הם קבועים, ושולח שם אלינו. שם נראה שמדבר מצד הפירוש הא' שבחלק י"ב, שהרי כתוב שם שלאחר שהשיג עי"מ דאחור אז מתחיל להשיג עי"מ דפנים של המוחין דנשמה שהם הויו"ת וכו' - כמו פירוש א' אצלנו.התשובה:

כידוע מוחין דג"ר דנשמה הנקראים כאן בפירוש הא' פנימיות נבחנים ביחס למוחין דחיה רק לו"ק דחיה. עיין חלק יד' דף אלף תק"ו ובלוה"ת שם קס"ב-קס"ג והנה בלוה"ת קנ"ו שם קורא להם ג"ר דרוח וזאת היתה כוונתי "ג"ר דרוח שלפי פירוש הב'" כלומר, ג"ר דרוח ביחס למוחין דחיה אותם הוסיף בפירוש הב', והם שוים לג"ר דנשמה שהם הפנימיות דפירוש הא'.


לפיכך שניהם אינם קבועים ותוכל לפרש מש"כ האו"פ ב-רכ"ה "אמנם בחינת ג"ר דרוח שמקבל מישסו"ת בעיבור ב'" שהוא ג"ר דרוח דחיה, שהוא ו"ק דחיה לפי פירוש ב' כנ"ל.


ומש"כ "אחר ב' שנים דיניקה" יניקה מצד מדרגת נשמה.


ומש"כ "ופרצוף הג' דנשמה" שהוא שווה לבחינת ג"ר דרוח דחיה ואעפ"כ הם שני פרצופים נפרדים שזה שיך לפרצוף הנשמה וזה לחיה.


מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page