top of page

מזוזה

השאלה:

האם גם כשהמשקוף מאד גבוה צריך לקבוע את המזוזה בשליש העליון?


התשובה:

כתבו הפוסקים שבאופן כזה יניחנה כנגד כתפיו אבל לא בעניין שלא יראנה (ש״ך הלכות מזוזה).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page