top of page

סעודת סיום השבעה

השאלה:

האם מקדימים (לספרדים) את סעודת סיום השבעה לפני ימים טובים וראש חודש? והאם עושים זימון?


התשובה:

מקדימים את סעודת סיום השבעה לפני ימים טובים אבל בראש חודש יקיימו בזמנה. לספרדים עושים זימון ואפשר גם על יין וגם האבל יכול לזמן ולשתות.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page