עניית קדיש וקדושה באמצע וידוי

השאלה:

האם אדם שאומר וידוי וי״ג מידות יפסיק לקדיש וקדושה?

 

התשובה:

אפילו לפי רבינו האר״י ז״ל שסובר כי ענית קדיש וקדושה הם מהתורה לא צריך להפסיק משום שכתב הריטב״א שגם העוסק במצווה דרבנן פטור אפילו ממצווה דאורייתא. ואם תקשה למה בקריאת שמע וברכותיה ופסוקי דזמרה צריכים לענות חמישה אמנים ראשונים של הקדיש וקדושה וברכו, התשובה היא כי אין זה מדרך חיוב אלא יש לו רשות להפסיק ולפיכך באמצע וידוי וכד׳ לא יפסיק (עיין יביע אומר חלק א׳ סימן ה׳ וחלק ה׳ סימן י״ג).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
Please reload

  • Twitter - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

© מאורות תשע״ח

אתר זה עוצב בס״ד ע״י PIXEL

052-6014899

0