top of page

שפת היידיש

השאלה:

האם שפת היידיש היא מקליפת נוגה כמו ארמית או משפות לא טהורות או לא זה ולא זה?


התשובה:

הרבי מליובאוויטש אמר שהיא הנשמה של לשון הקודש.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page