top of page

טבילת כלים שהתערבבו

השאלה:

שאלה לרב, אם טבלתי בזמנו כלים לאמא שלי ואני לא זוכר מה טבלתי, ונוספו כלים חדשים, האם צריך לטבול את הכל שוב?


התשובה:

אם התערבו עם כלים טבולים ויש רוב טבולים, אם הם כלי זכוכית שטבילתם מדרבנן בטלים ברוב ומותר ואם הם כלי מתכת טוב לטובלם בלי ברכה (עיין יביע אומר חלק י׳ סימן י׳).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page