top of page

תרומות ומעשרות בשמן זית

השאלה:

שלום לרב, מה לעשות עם שמן זית שבית הבד לא עישר?


התשובה:

חייב לעשר עכשיו אלא אם זה שמן של גוי.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page