top of page

ברכת שהחיינו על חולצה שהוחלפה

השאלה:

שאלה לרב- לכבוד הרב שליט״א חג שמח ומבורך, קניתי חולצה, שמחתי בה וברכתי שהחיינו, לאחר שעתיים הבחנתי שיש חור בשרוול, החליפו לי לאותו דגם בדיוק, האם צריך לברך שוב שהחיינו?


התשובה:

שאלה יפה. באופן כללי ברכת שהחיינו באופן כזה צריך לברך אם יש לו שמחה בחולצה השניה. רק דע שכתב המשנה ברורה בשם הפרי מגדים שלא לברך אלא על בגדים חשובים כגון חליפה אבל על חולצה אפילו הוא עני ושמח בדבר אין לברך, ויש שנוהגים לברך.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page