top of page

האם להמשיך להתפלל כשלא נשאר מנין?

השאלה:

בוקר טוב הרב, עשרה שהתחילו להתפלל ונשארו תשעה, האם אפשר להמשיך להתפלל כרגיל?


התשובה:

כשהתחילו בעשרה ויצאו מקצתם יכול לסיים החזרה בלי נשיאת כפים אלא אם התחילו הנשיאת כפים בעשרה. והאשכנזים יאמרו קדיש תתקבל אחרי החזרה ולא יאמרו יותר קדישים. והספרדים לא יאמרו כלל קדיש אחר החזרה (כף החיים).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page