top of page

הגעלת כלים

השאלה:

שאלה נוספת לרב- קיבלנו מתנה כלים בשריים שהשתמשו בהם עם בשר בכשרויות שאנחנו לא אוכלים, האם צריכים הגעלה?


התשובה:

לא.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page