top of page

לתת לאחרים בשר כשר שאינו בכשרות שאני אוכל

השאלה:

שאלה לרב- אם קניתי בשר שהוא לא בכשרות המהודרת שאני רגיל בה, האם אוכל לתת אותו לאדם אחר שאינו מקפיד בזה? או שיש בזה משום בפני עיור לא תיתן מכשול?


התשובה:

מותר ואין בזה משום בפני עיור לא תיתן מכשול (הגרש״ז אוירבך).

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page