top of page

האם להמשיך לומר תפילת ״ועננו בורא עולם״?

השאלה:

האם לאשכנזים צריך להמשיך לומר את תפילת ״ועננו בורא עולם במדת הרחמים״ על הגשמים ?


התשובה:

לאור מאמרים שפורסמו לאחרונה על מצב המים, הכנרת והחקלאות, חשוב מאד להמשיך ולומר את התפילה הנ״ל. לתפילות של עם ישראל יש כח רב ויהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו ונזכה לגשמי ברכה ונדבה.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page