top of page

מניקה בתענית אסתר

השאלה:

שאלה לרב, האם אשה שמניקה צריכה להתענות בתענית אסתר?


התשובה:

מינקת לא מתענה בארבעת הצומות, ג׳ תשרי, י׳ טבת, תענית אסתר, י׳ז בתמוז.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page