top of page

האם מותר לאשכנזי לאכול אצל ספרדי בפסח?

השאלה:

האם מותר לאשכנזי לאכול אצל ספרדי שאוכל קטניות בפסח?


התשובה:

אם הספרדי מכין תבשילים ללא קטניות אפילו בושלו בסיר שבד״כ מבשלים בו קטניות, מותר לאשכנזי לאכול מהתבשיל ואפילו אם התערבו בתשביל קטניות, אם יש רוב בתבשיל כנגדן- מותר.

מוזמנים להגיב (אין צורך בהזדהות):

פוסטים אחרונים
bottom of page